Kontakt

ULJARA DOBRAVA d.o.o.
proizvodnja ulja i masti

KOPRIVNIČKA 25
40328 DONJA DUBRAVA
OIB:48033917136
MBS:3511766
Tel: 040 688 300
Mail: info@uljaradobrava.hr

098 938 21 34 – Mijo Špoljar
mijo@uljaradobrava.hr
098 992 44 37 – Krunoslav Pokos
krunoslav@uljaradobrava.hr