O projektu

3logos

Naziv projekta korisnika Uljara Dobrava d.o.o.: Proširenje proizvodnih kapaciteta
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Kratki opis projekta (operacije)

Proizvodnja ulja i masti vrši se u Uljari Dobrava d.o.o. već od 1995. godine. Sadašnji vlasnik je započeo raditi u kao djelatnik sada sa više od dvadesetogodišnjim iskustvom u djelatnosti gospodin Špoljar uspješno nastavlja poslovanje u ulozi direktora poduzeća.
Projekt Proširenje proizvodnih kapaciteta podrazumijeva investiciju u tehnološke resurse u svrhu stvaranja uvjeta za povećanje produktivnosti proizvodnje, poboljšanje kvaliteta proizvoda i povećanje kapaciteta za preradu i izradu ulja.
U sklopu projekta kupljeno bilo je više modernih proizvodnih strojeva za preradu maslina i proizvodnju malinovog ulja.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta (operacije)

Poduzeće će krenuti na novi korak u razvoju sa projektom Proširenje proizvodnih kapaciteta. Polako se želi poduzeće sa lokalnog trga proširiti po cijeli zemlji i čak inozemstvu i radi toga je potrebna moderna tehnologija.

1. Cilj projekta je očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.
2. Investicija će doprijeti rastu poduzeća putem povećanja prihoda.
2. Cilj investicije je proširenje kapaciteta i stvaranje uvjeta za međunarodnu konkurentnost s investicijom u modernu tehnologiju.

Ukupnu vrijednost projekta je 99.200,00 HRK i iznos koji sufinancira EU je 83.400 HRK.

Razdoblje provedbe projekta je od listopada 2017. godine do siječnja 2018. godine.

Kontakt osobe za više informacija: g. Špoljar Krunoslav (krunoslav@uljaradubrava.hr)

Zajedno do fondova EU! www.strukturnifondovi.hr